Thursday, March 31, 2011

PENSEL HASILKAN 56 KILOMETER GARISAN

Pensel diperbuat daripada sebatang pigmen yang terdiri daripada bahan grafit berwarna atau arang. Pigmen itu diletakkan di dalam sebatang kayu keras atau plastik sebagai material luar yang menyokong dan membentuk pensel. Secara puratanya, sebatang pensel boleh melakar garisan lurus sepanjang 56 kilometer atau menulis sebanyak 50,000 patah perkataan.

Di Amerika Syarikat, sebanyak dua bilion batang pensel dihasilkan setahun dan jika semuanya digunakan untuk membuat garisan, ia boleh mengeliling bumi sebanyak sembilan kali.

No comments:

Post a Comment