Monday, November 14, 2011

Rasul dan Profesion Mereka

Bekerja merupakan salah satu wasilah memakmurkan bumi Allah, sementelahan kita merupakan khalifah di muka bumi ini. Para nabi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah tetep bekerja menampung keperluan diri dan keluarga serta makan hasil titik peluh sendiri di samping meyampaikan dakwah mengesakan Allah.
 • Adam a.s - petani.
 • Idris a.s   -  membuat pakaian dan menenun. Manusia pertama yang membuat fabrik daripada pokok kapas. Sebelum itu, manusia memakai pakaian daripada kulit binatang.
 • Daud a.s - Tukang besi. Baginda merupakan tukang besi pertama dalam sejarah. Nabi Daud a.s membuat baju besi dan pedang.
 • Nuh a.s - Tukang kayu. Manusia pertama yang membina kapal daripada kayu.
 • Yusuf a.s - Budak suruhan dan kemudian diangkat menjadi wazir Mesir. Nabi Yusuf a.s juga ada ilmu mentafsir mimpa dan bijak mengurus kewangan Mesir sehingga mampu berdepan dengan kegawatan akaibat kemarau.
 • Musa a.s - Penternak.
 • Ibrahim a.s - Petani dan penternak.
 • Ismail a.s - Pemburu dan penternak. Orang pertama menjinakkan kuda sehingga boleh ditunggangi.
 • Ishak a.s - Penternak.
 • Ya'kub a.s - Penternak.
 • Syu'aib a.s - Penternak.
 • Soleh a.s - Peniaga.
 • Sulaiman a.s - Pemimpin dan pentadbir yang mempunyai kerajaan yang besar meliputi jin, manusia dan binatang.
 • Iylas a.s - Penenun.
 • Muhammad s.a.w - Penternak kambing dan berniaga. Namun hakikatnya Baginda seorang Nabi yang serba boleh , Baginda juga merupakan seorang pemimpin negara, guru dan pensyarah, imam, ketua tentera, pakar rujuk, perancang ekonomi, perancang stategik dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment